Ga terug

Labels: effectief intern auditteam

Geen verrassingen bij het inspectiebezoek

SchoolauditWilt u helemaal zeker van uw zaak zijn, dan kunnen wij een schoolaudit komen afnemen voorafgaand aan het officiële inspectiebezoek.

Het schoolbezoek verloopt exact gelijk aan het bezoek van de ‘echte inspecteur’, echter met een groot verschil: direct na afloop krijgt het team tijdens het nagesprek wél rechtsreeks te horen hoe het onderwijs ervoor staat. 

Resultaat

Een auditrapport voor uw school betekent dat u exact weet hoe de inspectie u zou beoordelen als zij langs komen. Dat geeft rust. Ook weet u op welke punten er mogelijk nog werk te doen is. In ons auditrapport vindt u praktische tips en suggesties. 

U kunt als bevoegd gezag uw interne toezicht uitstekend baseren op onze auditsystematiek. In het periodieke bestuursgesprek met de inspectie heeft u dan alle gegevens paraat. Wanneer de directeuren worden opgeleid om zelf te leren auditen, dan slaat u zelfs twee vliegen in een klap. De schoolleider is geprofessionaliseerd en het interne toezicht stevig geborgd. 

de audit

Bij het uitvoeren van een schoolaudit door Triqs Educatief kunt u het volgende verwachten:

  • De schoolleiding ontvangt een audit-rapport in dezelfde opzet als het inspectierapport
  • Het rapport geeft een voorspelling over het soort arrangement dat u kunt verwachten
  • Het auditrapport wordt met schoolleiding en team besproken
  • Voor verbeterpunten worden concrete tips en suggesties meegegeven 

Bij uitvoering in het kader van Intern toezicht ontvangt u een periodiek overzicht met alle gegevens voor uw scholen. De training zal leiden tot een theoretisch en praktisch getrainde groep directeuren die zelf audits kan afnemen en zelf de beslisregels voor de toewijzing van het arrangement kan toepassen.

Meer weten?

Voor meer informatie over de schoolaudit kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs via het onderstaande contactformulier.

Neem contact met mij op over Schoolaudit

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.