Ga terug

Labels: training & opleiding / effectief intern auditteam

Neem auditering zelf ter hand 

Audittraining


Het beheersen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is een moeilijke opgave. Het begint ermee dat je inzicht moet hebben in de kwaliteit en dat je medewerkers verantwoordelijk moet maken om hier aan te werken.

Een uitgangspunt is hierbij dat je inzicht hebt in de ontwikkeling van je leerlingen, de competenties en vaardigheden van de leraren en de kwaliteit van de school als geheel. Hiervoor moet elke medewerker vanuit een stukje eigenaarschap zicht hebben hoe zij de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren; ieder vanuit zijn / haar eigen specifieke rol.

Een audit is een geschikt instrument om zicht te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs en hoe elke medewerker deze verantwoordelijkheid invult. Het uitvoeren van een audit vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Triqs Educatief biedt een training aan hoe u als school zicht kunt krijgen op de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast kan Triqs Educatief ondersteuning aanbieden bij het uitvoeren van audits in uw school.

Binnen deze training wordt ook aandacht besteed aan de antwoorden op vragen als: hoe vaak voeren we audits uit, wie voert deze uit, wat gebeurt er met de resultaten van de audit? 

training is maatwerk

De training wordt in overleg met opdrachtgever op maat gemaakt en is gebaseerd op de inzichten van het nieuwe inspectiekader. De training kent de volgende opbouw:

  • Theorie: wat is een audit, welke zaken bekijken, beoordelen
  • Praktijk oefeningen: in waarnemen/observeren en communicatie/gespreksvoering;
  • Training on the job: uitvoeren van een proefaudit, volgens het principe van eerst voordoen daarna nadoen
  • Hoe borg je een audit binnen het kwaliteitskader: welke afspraken moet je met elkaar hierover maken.

meer informatie?

De training wordt uitgevoerd door Herman Bijsterbosch, ervaren onderwijsadviseur en (mede) auteur van het nieuwe toezichtkader van de inspectie. U kunt contact opnemen via het onderstaande contactformulier. 

Neem contact met mij op over Audittraining

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.