Ga terug

Labels: interim dienstverlening

Tijdelijke ondersteuning nodig?

Interimmer M/V


Meer dan de helft van de schoolbestuurders (56 procent) had in het najaar van 2018 nog openstaande vacatures met urgentie. Dit bleek uit een peiling onder schoolbestuurders van de PO-Raad. In totaal schat de PO-Raad het tekort (juli 2018) op 1.262 leerkrachten. Dat probleem wordt de komende jaren alleen maar groter.

Over twee jaar verwacht het ministerie van Onderwijs een tekort van 4.000 fulltime leerkrachten en schooldirecteuren, in 2025 dreigt het tekort op te lopen tot 10 duizend.

Heeft u een directeur die voor langere tijd ziek is of die overbelast is met zijn huidige taken? Bent u niet in staat om de huidige vacatures op te vullen omdat u geen geschikte kandidaat kan vinden? U wilt het beste voor uw scholen en u bent op zoek naar een kandidaat die voor meerdere maanden beschikbaar is, aantoonbaar ervaring heeft en goede resultaten heeft geboekt bij andere scholen. Triqs Educatief kan u daarbij helpen.

Interim ondersteuning

Triqs Educatief beschikt over een groep ervaren interimdirecteuren voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs, met passie voor onderwijs en hart voor kinderen. Onze professionals brengen uw school verder door aandacht en vakmanschap.

Interimmanagement is maatwerk, dus in een intakegesprek verkennen we uw vraag en opdracht. Dan zoeken wij de best passende collega en brengen u met hem of haar in contact. Pas als we er beide een goed gevoel bij hebben gaan we de klus aan met elkaar.

U kunt onze directeuren inzetten voor verschillende doelen:

  • Tijdelijke waarneming wegens afwezigheid van de schoolleider;
  • Reorganisatie;
  • Begeleiding van een fusie;
  • Opstarten van een nieuwe school of een Integraal Kindcentrum (IKC);


Maar u kunt de expertise van onze directeuren ook gebruiken voor

  • Het ondersteunen van startende directeuren;
  • Schaduw-, of co-management (het meekijken met directeuren bij complexe situaties);
  • Coaching en begeleiding van schoolleiders om hun competenties te vergroten.

Vakmanschap

Onze interimdirecteuren combineren vakmanschap met wetenschap; we beschikken over een groot scala aan onderzoekstools die ingezet kunnen worden om teamontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling in gang te zetten. U kunt daarbij denken aan vaardigheidsmeters leerkrachtgedrag, een interne audittool, tevredenheidsenqûetes, persoonlijkheidstesten of 360° feedback-instrumenten.

bel nu!

Meer weten? Neem dan contact met ons op of bel rechtstreeks met Arthur Weynschenk of Joost Laninga op 038 - 466 15 70. 

Neem contact met mij op over Interimmer M/V

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.