Ga terug

Labels: kijkwijzers voor effectief (leraar)gedrag

Zijn uw docenten voldoende bekwaam?

Kapablo VO

In het voortgezet onderwijs is afgesproken dat alle ervaren docenten in 2020 voldoende bekwaam zijn in differentiëren. In lesobservaties van de inspectie is slechts in een minderheid van de lessen in het VO zichtbaar dat er voldoende wordt gedifferentieerd. Uit onderwijskundige literatuur is wel af te leiden dat differentiatie meer is dan in de klas oog hebben voor alle leerlingen; het vergt van de leraar (en de school) een doelbewuste, beredeneerde, voorbereide en planmatige aanpak. 

Met behulp van Kapablo Voortgezet maakt u gedrag in de klas zichtbaar en geeft u de docent mogelijkheid tot gerichte competentie-ontwikkeling. 

Kernelementen van differentiatie

  • bewustzijn van verschillen tussen leerlingen;
  • effectief en planmatig (voorbereid) aanpassen van instructie, onderwijstijd en verwerkingsopdrachten op verschillen tussen leerlingen.    
  • Gedegen kennis van de leerlijnen en van een divers handelingsrepertoire. 

  • Vaardigheden ten aanzien van het volgen van leerlingenvorderingen, coaching, klassenmanagement, ICT, onderwijsontwerp en het creëren van een veilige leeromgeving. 

  • openstaan voor verschillen, open mind, zelfreflectie /kritisch blijven kijken naar de effectiviteit van de lesaanpak.

Wat heeft u nodig?

U kunt zich voorstellen dat een gedegen aanpak om bovengenoemde zaken te verbeteren start met het ontwikkelen van zelfinzicht bij de docent. Daarnaast moet de docent gerichte feedback ontvangen waarmee hij/zij in staat is om op basis van bovengestelde doelen de lessen beter te laten aansluiten bij de leerlingen.

Kapablo Voortgezet

Kapablo Voortgezet is een observatie instrument om docenten in het voortgezet onderwijs inzicht te geven in hun lesgevende kwaliteiten. Doel hiervan is het aanzetten tot ontwikkeling. Met behulp van een observatielijst die ook als zelfevaluatie kan worden gebruikt en een e-learning  omgeving wordt de docent geprikkeld om kwaliteiten om te zetten in zichtbaar gedrag. 

Neem voor meer informatie over Kapablo Voortgezet vrijblijvend contact op met Arthur Weynschenk of Joost Laninga.

Neem contact met mij op over Kapablo VO

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.