Ga terug

Labels: kijkwijzers voor effectief (leraar)gedrag / professionele ontwikkeling

Observeren en ontwikkelen in het primair onderwijs.

Kapablo Primair

Kapablo primair is een doeltreffend, tot in de details uitgewerkte vaardigheidsmeter ter verbetering van de onderwijskwaliteit van het primair onderwijs. Lesobservaties, aan de hand van zorgvuldig samengestelde criteria van effectief leraargedrag in negen domeinen, geven een goed beeld van de mate waarin effectief gedrag waarneembaar is tijdens de les. Deze observatie wordt uitgevoerd door een getrainde Kapablo auditor van uw eigen organisatie.

Maar veel belangrijker nog: Kapablo biedt bestuurders, schoolleiders en leraren krachtige tools om te werken aan effectief onderwijs.

Bekwaamheid

De kijkpunten van Kapablo zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten voor goed onderwijs, bevatten ook de beoordelingscriteria van de onderwijsinspectie en bieden onderbouwde handvatten voor de kwalificatie van leraren conform de bekwaamheidseisen van de CAO (startbekwaam - basisbekwaam - vakbekwaam). 

Observatie

De kern van het Kapablo pakket bestaat uit het observatie-instrument voor leraren PO. Met het observatie-instrument kunnen auditoren (schoolleiders, adjunct directeuren, etc..) leraren observeren en van feedback voorzien op 9 domeinen, waarvan uit onderzoeksliteratuur blijkt dat zij bijdragen aan een effectief leerklimaat voor leerlingen. De leraar krijgt op die manier specifieke feedback, waarmee hij/zij direct aan de slag kan. Via zijn eigen inlogpagina kan worden gewerkt aan de professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld door het E-learning systeem te raadplegen.

Rapportage & analyses

De schoolleider kan met de gegevens uit alle observaties de meest uiteenlopende analyses maken, die bij kunnen dragen aan het collectieve leren op een school. Verschillende rapporten maken inzichtelijk waar de kracht van een schoolteam ligt als het gaat om instructiegedrag en waar nog ontwikkeling mogelijk is. De schoolleider heeft met Kapablo een instrument in handen die zowel op individueel niveau, alsook op teamniveau de juiste input geeft voor een ontwikkelingsgesprek. Natuurlijk geeft Kapablo ook de juiste informatie die nodig is bij het toekennen van bekwaamheidskwalificaties, conform de CAO-PO.

Wat de schoolleider op schoolniveau kan, kan de bestuurder op organisatieniveau: met de rapportagemodule kan de bestuurder diverse analyses maken, die interessante invalshoeken geven om het ontwikkelgesprek met elkaar over aan te gaan. Daarnaast krijgt de bestuurder voortgangsinformatie en inzicht in de beoordelaars-subjectiviteit.

PO raad

Kapablo is goedgekeurd door de PO raad en voldoet aan de door hen gestelde eisen. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Joost Laninga of Arthur Weynschenk.

Neem contact met mij op over Kapablo Primair

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.