Persbericht

Donderdag 13 april 2017

Overname activiteiten Cadenza Onderwijsconsult B.V. door Triqs Educatief B.V.

Zoals u wellicht heeft vernomen is Cadenza Onderwijsconsult B.V. op 30-03-2017 door de rechtbank in Noord-Nederland failliet verklaard. Op dinsdag 11 april 2017 hebben Triqs Educatief B.V. en de curator mr. J.H. Hemmes overeenstemming bereikt over de overname van activiteiten van Cadenza Onderwijsconsult B.V.

Cadenza Onderwijsconsult, gevestigd te Assen, is bekend van haar activiteiten in de onderwijssector met o.a. verschillende vaardigheidsmeters (bekend onder de naam Cadenza VHM), schoolplanmanager (Cadenza SPM), Cadenza Selfcam, Aanpak Intern Toezicht, Leergang schoolleiders, MaGiCo Leiderschapsontwikkeling en Besturen in vertrouwen (Cadenza Digit). Door overname van deze activiteiten door Triqs Educatief is de continuïteit in de uitvoering hiervan gewaarborgd. Voor meer inhoudelijke informatie over de dienstverlening zie ook www.cadenza-oc.nl

Wat betekent dit voor u?

Door overname van deze activiteiten door Triqs Educatief is de continuïteit in de uitvoering van beide activiteiten gewaarborgd. U zult begrijpen dat wij even de tijd nodig hebben om ons te verdiepen in de ins en outs van de dienstverlening, dus we vragen u bij deze uw begrip hiervoor.
Wij zullen op korte termijn contact met u opnemen om afspraken te maken over de continuering van de dienstverlening.

Zelfde kwaliteit, zelfde support.

Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen over het gebruik van de digitale producten, de gemaakte afspraken over de dienstverlening of gewoon om kennis met ons te maken.
Mochten er (dringende) vragen zijn van uw kant, dan kunt u contact opnemen met Triqs Educatief via het mailadres info@triqs-educatief.nl of bellen naar 038 - 466 15 70.

 

Neem contact met ons op

Wat is Triqs Educatief?

Triqs Educatief is een bekende aanbieder van observatie-instrumenten binnen het (primair) onderwijs. Zo zijn wij al enige tijd actief met ons product Kapablo, waar inmiddels bijna 1.000 leerkrachten gebruik van maken. Triqs Educatief ziet in deze overname een aanvulling op haar aanbod van producten en diensten in de educatieve sector.

Experts in onderzoek en onderwijs

Triqs Educatief is ontsproten uit het onderzoeksbureau Triqs (www.triqs.nl). Na een aantal jaren actief te zijn op het gebied van onderzoek, software ontwikkeling en persoonlijk ontwikkeltrajecten hebben we besloten de onderwijs activiteiten te bundelen in Triqs Educatief. Hierdoor is het mogelijk om zowel gebruik te maken van onze ervaring op het gebied van software ontwikkeling als onze onderzoekservaring ten aanzien van het uitvoeren van statistische toetsen en validering van observatielijsten.

Verbinden.

In het woord "verbinden" zit het woord binden, wat aangeeft wat wij graag willen met de opdrachtgever: een band. De producten en diensten van Triqs Educatief zijn altijd gerelateerd aan de specifieke situatie van de opdrachtgever en worden in samenwerking ontwikkeld. Een medewerker van Triqs Educatief is dan ook herkenbaar als een nieuwsgierige, gedreven professional die altijd op zoek is naar de verbinding.

Ontwikkelen.

Wij geloven in ontwikkeling. Ontwikkeling voor zowel mensen (individuen) als organisaties. Triqs Educatief ondersteunt in het onderzoeken van de huidige situatie, vaststellen van nieuwe doelstellingen en opstarten van activiteiten om die doelstellingen te kunnen bereiken.

Verbinden en ontwikkelen.

De expertise van Triqs Educatief ligt in het verbinden en ontwikkelen van mensen en organisaties. Dit doen wij met behulp van verschillende producten en diensten, specifiek gericht op de onderwijssector. In onze ogen gaat ontwikkelen niet zonder verbinden. Inhoudelijke adviezen moeten gekoppeld zijn aan de unieke situatie van de opdrachtgever; onze samenwerkingspartner. Alleen op deze manier krijgt de dienstverlening van Triqs een bestendige toegevoegde waarde voor u(w organisatie)!

 

 


Naar de website van Triqs
Naar de website van Kapablo
Naar de website van Cadenza